Pientuotannon tunnin sisäinen netotus

Pientuotannon tunnin sisäinen netotus

Omakotitalossa, jossa on aurinkopaneelit, syntyy usein tilanne, jossa saman tunnin aikana on sekä sähkömittarin mittaamaa kulutusta että tuotantoa. Tämä johtuu siitä, että tunnin aikana on hetkiä, jolloin kulutus on tuotantoa suurempaa, sekä hetkiä, jolloin tuotanto on kulutusta suurempaa.

1.1.2021 voimaantullut asetusmuutos mahdollistaa, että jakeluverkkoyhtiö voi tehdä mittaustietojärjestelmässään ns. tunnin sisäisen netotuksen asiakkaalle, jolla on pientuotantoa. Netotuksessa saman käyttötunnin aikana kulutetusta sähköstä vähennetään saman tunnin aikana syntynyt pientuotanto. Näin ollen netotuksen myötä saman tunnin aikana voi olla vain kulutusta, jos kulutus on ollut tuotantoa suurempaa, tai vain tuotantoa, jos tuotanto on ollut kulutusta suurempaa.

Sähkönpientuottajalle on aina edullisempaa kuluttaa itse tuottamansa sähkö kuin myydä tuotettu sähkö jakeluverkkoon. Kun tuotetun sähkön kuluttaa itse ja siten vähentää tuotetun sähkön osalta verkosta ostettua sähkön määrää, saa hyötyä koko itse tuotetun aurinkosähkön arvosta, joka koostuu energiasta, verkkopalvelumaksusta (ent. siirtomaksu) sekä sähköverosta ja alv:sta ja on näin ollen arvokkaampaa kuin taas sähköverkkoon takaisin myytävä sähkö, joka koostuu pelkästä energian osuudesta.

Uudistus on varmasti tervetullut, koska muutos parantaa sähkön pientuotannon kannattavuutta. Muutos vaatii päivityksen KSS Verkko Oy:n mittaustietojärjestelmään. Kun päivitys on toteutettu, KSS Verkko Oy kytkee netotuksen automaattisesti päälle kaikille yhtiön tiedossa oleville pientuottajille. Näillä näkymin netotus on pientuottajien käytettävissä 1.6.2021 alkaen.

Asiakkaiden on syytä huomioida, että sähkölaskulla ja KSS Energian Online -palvelussa sähkölaskun perusteena näkyy netotettu sähkönsiirto - siirto, josta pientuotanto jokaisen käyttötunnin sisällä on jo vähennetty. Sähkömittarin näytöllä taas näkyy sekä kulutus että tuotanto, joita ei ole netotettu. Tämä ei kuitenkaan vaadi asiakkaalta toimenpiteitä, sillä se on jo valmiiksi huomioitu verkkoyhtiön mittaustietojärjestelmässä.