Syrjimättömyys

Syrjimättömyys

Syrjimättömyyden varmentaminen KSS Verkko Oy:ssä

Kouvolan seudulla ja Iitissä sähkön jakelusta ja siirrosta vastaa KSS Verkko Oy. Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia kaikkia osapuolia kohtaan syrjimättömästi sekä raportoida varmentamiseksi laaditun toimenpideohjelman pohjalta julkisesti sen toteutumisesta. Raportti toimenpideohjelman toteutumisesta toimitetaan Energiavirastolle vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

KSS Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen toimenpideohjelma valmistui joulukuussa 2013.

Tutustu toimenpideohjelmaan.

Tutustu syrjimättömyyden varmentamisen viimeisimpään raporttiin.