Sähköveroluokat

Sähköveroluokat

Sähköveroluokat

Sähkövero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähköveromalli on kaksiportainen (Lisätietoja: Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta - 1260/96). Sähkövero on valtiolle maksettava vero, jonka sähkönjakeluyhtiö kerää verkkopalvelumaksujen veloituksen yhteydessä. Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan kulutuskohteesta riippuen.

Sähköveroluokka II
Valmistavaa teollisuutta, kaivostoimintaa, louhintaa, ammattimaista kasvihuoneviljelyä tai tiettyä konesalitoimintaa harjoittavat yritykset, joiden taloudellinen tilanne täyttää veroluokan vaatimukset.

Sähköveroluokka I
Kaikki muu sähkönkulutus paitsi sähköveroluokassa 2 mainitut toiminnot. Tähän luokkaan kuuluu siis esimerkiksi yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, julkinen sektori sekä rakennusala.

Veroluokan muutos
Kaikkien asiakkaiden katsotaan kuuluvan veroluokkaan 1, jos he eivät erikseen muuta ilmoita. Sähköveroluokan muutoksista tulee toimittaa KSS Verkolle kirjallinen vakuutus täyttämällä lomake, jonka löydätte tältä sivulta.

Ennen sähköverolomakkeen palauttamista yrityksen tulee varmistaa, että harjoitettava toiminta on kyseisen veroluokan mukaista. Veroluokitukseen voitte perehtyä tarkemmin verohallinnon ohjeistuksen avulla.

Sähköverolomake

Mikäli yrityksen toiminta kuuluu sähköveron II-veroluokkaan, täyttäkää sähköverolomake ja palauttakaa se allekirjoitettuna joko postitse alla olevaan osoitteeseen tai allekirjoitettuna ja skannattuna sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@kssenergia.fi

KSS Verkko Oy
Hovioikeudenkatu 3
45100 KOUVOLA

TOL-luokka
Sähköverolomakkeella pyydämme ilmoittamaan yrityksen toimialan TOL-luokan. TOL-luokan tulisi olla B- tai C-luokkaa, jotta yritys on oikeutettu alempaan veroluokkaan. Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen liittyen lisätietoja löydät täältä.

• Lisätietoja energiaverotuksesta, TOL luokista ja vaatimuksista löytyy verohallinnon ohjeesta.
• Lisätietoa ilmoitusvelvollisuudesta Verohallinnon sivuilta.
• Asiaa voi tarvittaessa tiedustella Verohallinnon valmisteveroneuvonnasta p. 029 497 154.