Sähkön laadulla on merkitystä

Sähkön laadulla on merkitystä

Sähkön pitää olla laadukasta: ei turhia keskeytyksiä eikä valojen välkyntää. Kun sähkö virtaa normaalisti pistorasiasta tasaisen jatkuvana virtana ja sähkölaitteet toimivat moitteettomasti, silloin laatu on kohdallaan. Sähkön laatu koostuu jännitteen laadusta ja sähköverkon käyttövarmuudesta. Kun sähköä tuotetaan ja jaetaan sähköverkon kautta asiakkaallemme, joka liittää pistorasiaansa laitteita, vaikuttaa tämä kaikki sähkön laatuun ja sen ominaisuuksiin. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että laatu on riittävän hyvää silloin, kun sähköä käyttävät laitteet toimivat odotusten mukaisesti.

Luonnonvoimien armoilla

Me KSS Verkko Oy:ssä kiinnitämme paljon huomiota jakamamme sähkön laatuun. Sähkön laatu on kuin mikä tahansa kulutustuote, jolta vaaditaan hyviä ominaisuuksia. Täysin häiriötön sähkönjakelu ja laadultaan täydellinen jännite eivät ole käytännössä mahdollisia. Joskus peliin puuttuvat korkeimmat voimat, suurin osa sähkökatkoksista johtuu luonnonilmiöistä. Ukonilmojen ja salamoinnin lisäksi keskeytyksiä sähkönjakeluun aiheuttavat johdoille kaatuneet puut, myrskyn tuhovoima tai sähkölinjojen joukkoon eksyneet eläimet. Keskeytyksiä voidaan kuitenkin vähentää ja ennakoida. Suunnittelemme ja rakennamme sähköverkot vahvoiksi. Sähkölinjojen kulkureitit eli johtokadut rakennetaan riittävän leveiksi, jotta maastossa johtokatua ympäröivien puiden oksat eivät pääse osumaan sähkölinjalle häiriöitä aiheuttaen. Johtokatujen kunto tarkastetaan säännöllisesti ja johtokadut raivataan tarvittaessa. Tavoitteena keskeytysten vähentäminen.

Suurin osa verkon vioista, joista pahimmassa tapauksessa syntyy sähkökatkos, aiheutuu äkillisistä, ennalta arvaamattomista tilanteista sähkölinjalla. Kun esimerkiksi oksa lennähtää sähkölangalle, ottaa sähköaseman automatiikka ohjat käsiinsä. Vian sattuessa verkoston automatiikka suorittaa niin sanotun jälleenkytkennän, jolloin sähköt katkeavat ja kytkeytyvät uudelleen päälle. Katkos kestää sekunnista minuuttiin. Jälleenkytkentäautomatiikan tehtävänä on saada vikatilanne kuitattua mahdollisimman nopeasti pois verkosta ilman että syntyy pidempiaikaista sähkökatkosta. Koska lyhyemmätkin katkokset ovat haitallisia asiakkaille, otamme jatkuvasti käyttöön uutta tekniikkaa niiden vähentämiseksi oleellisesti.


Vika ei aina ole verkossa

Ongelmat sähkön laadussa eivät ole aina lähtöisin sähköverkosta. Joskus sähkön laatuongelmat aiheutuvat asiakkaan laitteista ja sähkön käytöstä. Heikkotasoiset sähköjohdot ja omat jatkojohtoviritelmät synnyttävät vaaratilanteita. Rakentaessa tai remontoidessa kannattaa pitää huolta siitä, että kiinteitä pistorasioita tulee riittävästi.

Lisätietoja sähkön laadusta saat puhelinnumerosta (05) 885 111/Sähkön laatu tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen sahkonlaatu@kssenergia.fi