Pientuotanto

Pientuotanto

Aurinkosähkön suosio kasvaa vauhdilla Suomessa, KSS Verkon alueella verkkoon kytkettyjen järjestelmien määrä tuplaantuu vuosittain. Jakeluverkonhaltijan tehtävänä on vastata sähköverkon turvallisuudesta, sähkön laadusta ja häiriöttömyydestä kaikissa olosuhteissa. Sen vuoksi myös aurinkosähkön tuottaja joutuu huomioimaan sähköturvallisuuden ennen asennusta.

Pientuotannolla (myös mikrotuotanto sanaa käytetään) tarkoitetaan kiinteistön sähköverkkoon liitettyä sähköntuotantolaitteistoa, kuten aurinkopaneeliryhmää tai tuulivoimalaa, jonka yhteisteho on enintään 100 kVA. Pientuotannolle on tyypillistä, että tuotettu sähkö kulutetaan kodin omissa sähkölaitteissa tai sähkölämmityksessä. Jos sähköntuotanto ylittää kulutuksen, ylijäämätuotanto siirtyy sähköverkkoon. Ylijäämätuotannon ostaa pääsääntöisesti asiakkaan sähkönmyyjä. Asian voit varmistaa omalta sähkönmyyjältäsi. 

1.1.2021 voimaantullut asetusmuutos mahdollistaa, että jakeluverkkoyhtiö voi tehdä mittaustietojärjestelmässään ns. tunnin sisäisen netotuksen asiakkaalle, jolla on pientuotantoa. Netotuksessa saman käyttötunnin aikana kulutetusta sähköstä vähennetään saman tunnin aikana syntynyt pientuotanto. Lue lisää pientuotannon tunnin sisäisestä netotuksesta täältä.

Tuotantolaitteiston saa kytkeä sähköverkkoon KSS Verkon luvalla. Ennen kytkentää aurinkosähköjärjestelmän asentava sähköurakoitsijasi on lähetettävä pientuotannon yleistietolomake tuotannon osalta hyväksyttäväksi. Yleistietolomakkeen voi lähettää myös aurinkosähköjärjestelmän myyjä tai sinä itse.

Toimi näin pientuotannon verkkoon liittämisen osalta:

  1. Ota yhteyttä ajoissa! Pientuotannon aloittamista suunniteltaessa kannattaa ottaa yhteyttä tekniseen asiakaspalveluumme.
  2. Tekninen asiakaspalvelu opastaa sinua miten tulee toimia verkkoon liittämisen osalta ja varmistaa samalla mittauksen soveltuvuuden kohteessasi.
  3. Pyydä sähköurakoitsijaasi lähettämään tuotantolaitteiston tiedot KSS Verkolle pientuotannon yleistietolomakkeella.
  4. Kun olemme varmistaneet laitteistosi liitettävyyden sähköverkkoon, annamme laitteistolle kytkentäluvan. Tarvittaessa käymme vaihtamassa sähkömittarin, jos nykyinen mittari ei mahdollista sähköverkkoon annon mittaamista. Mittarinvaihto on maksuton.
  5. Ota yhteyttä sähkönmyyjääsi ja tee ostosopimus ylijäämäsähkön myymisestä. Tarvittaessa löydät pientuotettua sähköä ostavat yhtiöt Energiaviraston www.sahkonhinta.fi -palvelusta. Toimitamme tuotannon käyttöpaikkatunnuksen sähkönmyyjällesi.
  6. Lähetämme sinulle tuotannon siirtosopimuksesta vahvistuksen. Kun sopimus sähkönmyyntiyhtiön ja KSS Verkon kanssa on voimassa, pääset seuraamaan jakeluverkkoon siirtämäsi ylijäämäsähkön määrää KSS Online -palvelun kulutusraportoinnista.

 

Lisätietoja

LINK Opas sähkön pientuottajalle - Motiva

Energiateollisuus: Hajautettu pientuotanto