Mittaustapa sähkönkäytön mukaan

Mittaustapa valitaan kiinteistössä käytettävän energiamäärän ja käyttöajan mukaan. Näihin oleellisesti vaikuttaa kiinteistön lämmitysmuoto. Sähköliittymää tilatessa tehdään yleensä päätös, minkälainen mittaustapa kiinteistöön valitaan. Mittaustapa vaikuttaa sähkönsiirtotuotteeseen, joka voi vaikuttaa myös sähkösopimuksen hinnoitteluun.

Mittarin asentaa ja ylläpitää verkkoyhtiö. 

Sähkön verkkopalvelumaksuhinnasto perustuu seuraaviin mittaustapoihin: yleissähköön, kausisähköön, aikasähköön ja tehosähköön. Huomioitavaa on, että kaksiaikaisissa mittaustavoissa yöohjaus mittarilta on päällä joka päivä ympäri vuoden klo 22-07.

Kun etäluettavat mittarit yleistyvät myös yksityistalouksissa, on mittarien luenta tulevaisuudessa joustavampaa. Se tuo lisämahdollisuuksia sähkösopimusten ja tuotteiden valintaan sekä helpottaa muutostilanteita.

Yleissähkö

Yleissähkö ei erottele sähkön käyttöä vuoden tai vuorokauden ajan perusteella. Se sopii tasaiseen ympärivuotiseen sähkönkäyttöön. Yleissähkössä on yksi ja sama energiahinta ympäri vuorokauden. Yleissähkö on tarkoitettu kohteisiin, joissa sähkönkäyttö on vähäistä tai ajoittuu pääosin päiväajalle. Yleissähkö soveltuu mittaustavaksi, kun sähkönkulutus on alle 12 000 kilowattituntia vuodessa: esimerkiksi vapaa-ajanasuntoihin, pienyrityksiin, kerros- ja rivitaloasuntoihin sekä omakotitaloihin, joiden lämmitys ja käyttövesi hoidetaan muulla kuin sähköllä (kuten kaukolämmöllä tai öljyllä).

Kausisähkö

Kausisähkö jakaa sähkön käytön talviarkipäivän ja muun ajan kulutukseen. Kausisähkössä on kaksi energiahintaa, talviarkipäivän hinta ja muun ajan hinta. Kausisähköä  käytetään mittaustapana kohteissa, joissa pystytään hyödyntämään edullisempaa kesäajan sähköä ja rajoittamaan sähkön käyttöä talvella arkipäivisin. Kausisähkö sopii esimerkiksi sähkölämmittäjille, joilla on yöaikaista varaavaa sähkölämmitystä tai lisälämmönlähteenä takka tai leivinuuni. Mittaustapa soveltuu myös maatiloille, joissa sähkönkulutus on runsaampaa myös kesäaikaan. Energianhinta on edullisempaa yöaikaan, sunnuntaisin sekä huhtikuun alusta lokakuun loppuun.

Talviarkipäivä: 1.11.-31.3. ma-la klo 7.00 - 22.00
Muu aika: 1.11.-31.3. ma-la klo 22.00 - 7.00, su klo 0.00-24.00 1.4.-31.10. ma-su klo 0.00-24.00

Aikasähkö

Aikasähkö on paremmin tunnettu nimellä yösähkö. Sähkön käyttö jaetaan päivä- ja yöaikaan. Sopii varaaviin järjestelmiin, joissa sähkönkäyttöä voidaan ohjata yöaikaan. Aikasähkössä on kaksi energiahintaa, päiväajan hinta ja edullisempi yöajan hinta. Mittaustapaa käytetään pääasiassa kohteissa, joissa on suora sähkölämmitys eikä päiväaikaista lämmitystä ole mahdollisuutta korvata muulla tavoin, esimerkiksi varata lämpöä lattiaan tai muureihin.

Päivä: 1.1.-31.12. ma-su klo 7.00-22.00, ei sovelleta kesäaikaan siirtymistä
Yö: 1.1.-31.12. ma-su klo 22.00-7.00, ei sovelleta kesäaikaan siirtymistä

Tehosähkö

Tehosähkö edellytetään kaikilta isommilta yrityksiltä. Sähkön käyttö mitataan ja rekisteröidään tunneittain. Tehosähkö soveltuu kohteisiin, joissa pääsulakkeet ovat suuremmat kuin 3x63 A ja sähkönkäyttö on suurta. Tehomittaus on pakollinen kohteissa, joiden mittausta edeltävä sulakekoko on 3x125 A tai suurempi tai kyseessä on kj-liittymä. Tehosähkössä on kaksi energianhintaa, talviarkipäivän hinta ja muun ajan hinta. Lisäksi tehosähkössä on tehomaksu ja loissähkömaksu, joiden laskutuksen perusteena oleva pätötehohuippu määräytyy 12 viimeisen kuukauden aikana mitattujen kahden suurimman kuukausittaisen tuntikeskitehon keskiarvon mukaan. Talviarkipäivien tehoista huomioidaan 100 prosenttia ja muulta ajalta 50 prosenttia.

Tutustu siirtohinnastoihin