Hinnan muodostaminen

Mistä sähkön hinta muodostuu

Jokainen sähkönkäyttäjä maksaa sähkön myyjälle sähköenergiasta, verkkoyhtiölle sähkönsiirrosta ja valtiolle sähköverot. Vain sähkönenergian osuus voidaan kilpailuttaa sähkön myyjien kesken. Sähkön siirrosta asiakas maksaa aina paikalliselle verkkoyhtiölle, joka laskuttaa asiakkaalta myös sähköverot.

Sähköenergia

Sähköenergialla tarkoitetaan asiakkaan kuluttaman sähkön määrää. Sähköenergia on se osuus sähkön hinnasta, jonka voi kilpailuttaa.

Sähkön siirto

Sähkön siirrolla tarkoitetaan sähkön toimittamista tuotantopaikalta käyttöpaikalle. Siirrosta perittävillä maksuilla pidetään sähköverkko kunnossa, korjataan verkostovikoja ja huolehditaan asiakaspalvelusta, muun muassa ympärivuorokautisen vikapäivystyksen muodossa. Siirrosta vastaa aina paikallinen sähköyhtiö, joka on rakentanut jakelualueen sähköverkon.

Verot

Sähkön siirron osiossa laskutetaan myös sähköverot. Verojen periminen ja tilittäminen valtiolle on paikallisen sähköyhtiön velvollisuus. Sähköveroja ovat sähkön valmistevero ja huoltovarmuusmaksu. Sähkö-energian ja sähkön siirron hinnat sisältävät arvonlisäveron. Verojen suuruudesta päättävät viranomaiset.

Keskihinta

Sähkön keskihinnalla tarkoitetaan hintaa (snt/kWh), joka saadaan, kun laskutettavat energia- ja siirtomaksut perusmaksuineen jaetaan vuosiarvion tai käytetyn kilowattituntimäärän mukaan.