Liittymien muutostyöt

Liittymien muutostyöt

HUOM! Tämän sivun lomakkeet koskevat KSS Verkon sähköliittymiä – KSS Energian sähkösopimusasioihin liittyvää tietoa ja sähkösopimuksen peruuttamislomakkeen löydät nettisivujen asiakaspalveluosiosta.

Liittymän laskutussulakkeiden pienentäminen

Jos haluat pienentää sähköliittymäsi käyttöpaikan laskutussulakkeita, niin sulakemuutoksen voit joko teettää omalla sähköurakoitsijallasi tai tilata kohteeseen KSS Energian urakoitsijan. Muutoksissa käyttöpaikkojen pienin mahdollinen laskutussulakekoko on 3x25 A.

Jos sulakemuutoksen tekee oma sähköurakoitsija, niin kohteen tarkastuskäynnistä veloitetaan palveluhinnaston mukainen palvelumaksu. Muutoksen tehtyään sähköurakoitsijan tulee toimittaa kohteesta yleistietolomake sähköpostilla osoitteeseen yleistietolomake@kssenergia.fi. Yleistietolomakkeen käsittelyn jälkeen KSS Energian urakoitsija tulee suorittamaan kohteeseen tarkastuskäynnin, jonka jälkeen verkkosopimusten sulakekokoa pienennetään.

Jos sulakkeiden muutos tilataan KSS Energian urakoitsijalta, niin laskutussulakkeiden muutoksesta veloitetaan palveluhinnaston mukainen palvelumaksu. Palvelumaksun suuruus riippuu siitä, että onko kohteessa tulppa- vai kahvasulakkeet. Olethan käyttöpaikan laskutussulakkeiden pienentämisestä yhteydessä asiakaspalveluumme soittamalla numeroon 05 885 1830 tai laittamalla sähköpostia osoitteella asiakaspalvelu@kssenergia.fi.

Liittymän suurentaminen

Jos haluatte suurentaa sähköliittymäänne, niin liittymisoikeuden muuttuessa veloitetaan vähintään lisäliittymismaksu, joka määräytyy hinnoitteluvyöhykkeen ja nykyisen sekä tulevan liittymiskoon perusteella.

Liittymän suurentaminen alkaa täyttämällä muutoslomake. Vaihtoehtoisesti voitte ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme soittamalla numeroon 05 885 1830 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@kssenergia.fi. Liittymisoikeuden suurentuessa allekirjoitettavaksi tulee uusi liittymissopimus.

Mahdolliset liittymisjohdon tai mittauskeskuksen vaatimat muutostyöt ovat asiakkaan sähköurakoitsijan tehtävä ja muutosten jälkeen sähköurakoitsijan tulee toimittaa kohteesta yleistietolomake.

Jos liittymisoikeutenne kattaa jo entuudestaan suurennettavan sulakekoon ja kohteeseen ei tarvitse tehdä muita muutostöitä, niin pääsääntöisesti prosessi menee kuten laskutussulakkeiden pienentäminen.

Liittymän kolmivaiheistus

Yksivaiheisten 1x25 A ja 1x35 A liittymien kolmivaiheistuksen lisäliittymismaksut on esitetty liittymishinnastossamme.

Liittymän kolmivaiheistus alkaa täyttämällä muutoslomake. Vaihtoehtoisesti voitte ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme soittamalla numeroon 05 885 1830 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@kssenergia.fi. Liittymän kolmivaiheistuksesta tulee uusi liittymissopimus allekirjoitettavaksi.

Mahdolliset liittymisjohdon tai mittauskeskuksen vaatimat muutostyöt on asiakkaan sähköurakoitsijan tehtävä ja muutosten jälkeen asiakkaan sähköurakoitsijan tulee toimittaa kohteesta yleistietolomake.

Liittymän ylläpito

Jos kiinteistössänne ei käytetä sähköä tai haluatte ottaa liittymänne tilapäisesti pois käytöstä ja haluatte pitää liittymissopimuksenne voimassa, niin sähköliittymän laittaminen ylläpitoon voi tulla ajankohtaiseksi. Kaikilla liittymillä tulee olla aktiiviset verkkosopimukset tai ylläpitosopimukset.

Liittymän kolmivaiheistus alkaa täyttämällä muutoslomake. Vaihtoehtoisesti voitte ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme soittamalla numeroon 05 885 1830 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@kssenergia.fi. Liittymän ylläpidosta allekirjoitettavaksenne tulee liittymän ylläpitosopimukset.

Liittymän laitosta ylläpitoon veloitetaan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut. Kun liittymä laitetaan ylläpitoon, niin urakoitsijamme poistaa liittymän energiamittarit. Sähkönkäyttömahdollisuuden ylläpidosta veloitetaan pienjänniteliittymän pääsulaketta vastaava yleissiirtotuotteen perusmaksu voimassa olevan verkkopalvelumaksuhinnastomme mukaisesti. Perusmaksut laskutetaan yhdellä laskulla kerran vuodessa.

Kun ylläpitoliittymä halutaan ottaa uudelleen käyttöön, niin asiakkaan sähköurakoitsijan tulee toimittaa kohteesta yleistietolomake. Mikäli liittymä on ollut ylläpidossa yli kaksi vuotta, niin liittymän omistajan tulee teettää sähköurakoitsijallaan tarkastusmittaukset käyttöönotettavien laitteistojen osalta ennen kytkentää. Ylläpitoliittymän käyttöönotosta veloitetaan palveluhinnastomme mukaisesti mittauksen toimenpidemaksu sekä kytkentämaksu.

Liittymän purku

Jos kiinteistössänne ei käytetä sähköä eikä sille todennäköisesti tule tarvetta myöhemminkään, niin sähköliittymän irtisanominen voi tulla ajankohtaiseksi. Jos liittymä puretaan ja myöhemmin haluatte sähköt käyttöpaikalle, niin veloitamme uudesta sähköliittymästä liittymishinnaston mukaisen maksun.

Liittymän purkaminen alkaa täyttämällä muutoslomake. Vaihtoehtoisesti voitte ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme soittamalla numeroon 05 885 1830 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@kssenergia.fi. Liittymän purkamisesta allekirjoitettavaksenne tulee liittymän purkusopimukset.

Liittymän purun yhteydessä palautamme liittymismaksun mahdollisen palautuskelpoisen osan vähennettynä purkukustannuksilla. Liittymän purkukustannukset selviävät palvelumaksuhinnastostamme.

HUOM! Mikäli suunnittelette koko kiinteistön purkamista, niin mainitsettehan siitä muutoslomakkeella, jotta se osataan huomioida liittymän purkamisessa. Vanhan rakennuksen purkaminen ilman sähköliittymän purkua voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteiston, myös purettavan, turvallisuudesta vastaa sähkölaitteiston haltija. Purettavan kiinteistön omistajan tehtävänä on huolehtia siitä, että purkutyö on toteutettavissa turvallisesti.
Lisätietoja: Tukesin tiedote