Energiayhteisö

Energiayhteisö

Omakotitaloissa asuvat ovat jo pitkään voineet korvata sähköverkosta ostettavaa sähköä omalla aurinkovoimalalla tuotetulla sähköllä. Asukkaan hyöty muodostuu sähkön arvosta, jota asukkaan ei aurinkovoimalan tuotannon vuoksi tarvitse ostaa sähköverkosta. Sähkön arvo sisältää sähköenergian, sähkön siirron ja energiaverojen osuudet. Jokainen näistä osuuksista vastaa noin kolmannesta sähkön kokonaishinnasta.

Tilanne on ollut toisenlainen rivitalo- ja kerrostaloasukkaalla. Rivi- tai kerrostalossa on luonnollista, että taloyhtiö hankkii yhteisen aurinkovoimalan. Yhteisen aurinkovoimalan tuottamaa sähköä ei ole kuitenkaan ollut mahdollista vähentää jokaisen asukkaan kulutuksesta omakotiasukkaan esimerkin mukaisesti. Käytännössä aurinkovoimalan sähkö on voitu vähentää ainoastaan taloyhtiön yhteisissä tiloissa käyttämästä sähköstä. Tämä on selvästi heikentänyt aurinkovoiman kannattavuutta rivi- ja kerrostaloissa.

1.1.2021 voimaantullut asetusmuutos parantaa aurinkovoimalahankkeen kannattavuutta taloyhtiöiden osalta. Paikallinen energiayhteisö antaa taloyhtiöille mahdollisuuden hankkia yhteisen aurinkovoimalan ja sopia aurinkovoimalalla tuotetun sähkön jaosta energiayhteisön jäsenten kesken. Ensisijaisesti aurinkovoimalan tuotto käytetään kuitenkin ensin talon yhteisten tilojen sähkön kulutuksen kattamiseen. Energiayhteisön jäsenten sähkönkäyttöpaikkojen on sijaittava saman kiinteistön alueella ja sähkönkäyttöpaikkojen on liityttävä jakeluverkkoon samalla liittymällä. Paikallisen energiayhteisön hyöty tulee energiayhteisön jäsenille siitä, että sähköntuotannosta jaettu osuus hyvitetään energiayhteisön jäsenen sähkönkäytöstä. Näin energiayhteisön yhteinen sähköntuotanto vähentää paitsi jäsenten sähkölaskujen sähköenergiamaksua niin myös sähkön siirtomaksua ja energiaveroja hyvitetyn tuotannon mukaisesti.

Uudistus on varmasti tervetullut. Yhä useammat pääsevät nyt osallistumaan uudistuviin energialähteisiin perustuvaan sähkön pientuotantoon ja olemaan osana ilmastonmuutosta ehkäisevää toimintaa.

KSS Verkko Oy valmistelee Energiayhteisöpalvelua, jonka on tarkoitus olla KSS Verkko Oy:n asiakkaiden käytettävissä vuoden 2021 aikana.