Säävarma verkko

Säävarma verkko

Vastaamme sähköverkkopalveluista Kouvolan ja Iitin kuntien alueella. Tärkein tehtävämme on huolehtia yli 50 000 verkkoasiakkaamme luotettavasta sähkönjakelusta kaikissa oloissa vuoden jokaisena päivänä.

Vuonna 2013 voimaan astunut Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkkoyhtiöt parantamaan sähkön jakelun toimitusvarmuutta merkittävästi. Laki edellyttää, että haja-asutusalueilla ei saa siirtymäajan jälkeen esiintyä yli 36 tunnin ja taajamissa yli 6 tunnin sähkökatkoksia.

Mitä olemme jo tehneet

Käynnistimme vuonna 2014 toimenpiteet, joiden tavoitteena on sähköverkon laajamittainen uusiminen niin, että pitkien sähkökatkojen riski poistuu vuoden 2032 loppuun mennessä. Samalla sähkökatkojen määrä vähenee ja kestoajat lyhentyvät merkittävästi nykytasosta.

Siirtymäajan ensimmäisellä tarkastelujaksolla vuosina 2014-2019 olemme kaapeloineet ilmajohtoverkkoja pääasiassa Kouvolan, Kuusankosken ja Kausalan taajamien alueella. Lisäksi olemme rakentaneet mm. uuden sähköaseman, jolla on parannettu Kouvolan pohjoisosien kylätaajamien ja haja-asutusalueen sähkönjakelun luotettavuutta. Verkkoon tehdyt investoinnit ja tehostetut ylläpitotoimet, kuten johtokatujen raivaus ja vierimetsien hoitotoimenpiteet ovat näkyneet jo ensimmäisien vuosien aikana vähentyneinä vikamäärinä ja lyhyempinä keskeytysaikoina.

Mitä tulemme tekemään

Seuraavina vuosina toimitusvarmuutta parantavat investoinnit painottuvat Myllykosken ja Valkealan taajamien alueelle. Taajama-alueiden verkon kaapeloinnin valmistuttua siirrämme painopisteen maaseutuverkkoon, jossa kaapeloimme suuritehoisimpia runkoyhteyksiä sekä siirrämme kauempana taajamista olevia johtoja metsistä teiden varsiin. Samalla jatkamme vierimetsän hoitoa sekä lisäämme verkostoautomaatiota, jonka avulla vikojen kestoaikaa saadaan lyhennettyä.